ଭୟ: fear

ଭୟ : fear
  • ପ୍ରେମକୁ ଓଲଟାଇ ଧରିଲେ ଯାହା ହୁଏ ତାହା ‘ଭୟ’ ଅଟେ।

ଭୟ ଅତୀତର ଛାପଟିଏ , ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ବର୍ତମାନ ଅନୁଭୂତ ହେଉଚି।

  • ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ଭୟ ପ୍ରତି ଵୈମାତୃକ ଭାବ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅହଂ ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଡନ୍ତି।
  • ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭୟକୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହାର ଉର୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯାଆନ୍ତି।

ସର୍ବାଧିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଜୀବନ ଏହି ଦୁଇଟି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭୟତା ଆସିଥାଏ ।

ଜଣେ ସାଧୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ପୂର୍ଣ ନିର୍ଭୟ ଅଟନ୍ତି।

  • କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବଧାନ , ସେହି ବ୍ୟଵଧ।ନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ କିଛିନା କିଛି ଭୟରେ ପୀଡିତ।

ସଂସାରରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସଂସାରକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ଲାଗି “ଭୟ” ଆଵଶ୍ୟକ।

  • ରୋଗ ପ୍ରତି ଭୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଜାଗ୍ରତ କରାଏ।
  • ଭୁଲ୍ ପ୍ରତି ଭୟ ଠିକ୍ କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାଏ।