Affection-ଶ୍ରଦ୍ଧା :

ଶ୍ରଦ୍ଧା :

ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଆମର ଏକମାତ୍ର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା । ଆମର ଯାହା ବି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ , ତାହା ଆମକୁ ଯଥା ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମିଳିବ। ଏହା ଅନୁଭବକରି ପାରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଟେ।

ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗଟିଏ ଦେବା ହିଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଟେ।

ଆମ ଏ ଶରୀର ହେଉଛି ଏ ସଂସାରର ଅଂଶ।କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ହେଉଚି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଂଶ।